Close

Adatvédelmi tisztviselő képzés

A képzés célja, hogy megismertesse a résztvevőket az adatvédelem alapjaival, megmutassa, hogy mi szükséges az erős jelszó és a kétfaktoros azonosításon túl egy vállalkozás vagy egyéb szervezet adatvédelmi megfelelésének megteremtéséhez és fenntartásához, továbbá támogassa a szervezeti működés és a minőségi ügyfél-kiszolgálás során az adatvédelmi szemléletmód érvényesülését.

 

A résztvevő tisztában lesz az adatvédelem kialakulásával, alapvető fogalmaival, a GDPR, a hazai jogi szabályozás és a hatósági gyakorlat által felállított követelményrendszerrel.

 

A képzés sikeres elvégzése után képes lesz egy szervezet adatvédelmi megfelelőségének biztosítására, az adatvédelmi tisztviselői vagy adatvédelmi megbízotti feladatkör ellátására. Célcsoport: szervezet vagy szervezeti egység döntéshozó vezetői, az adatvédelmi tisztviselői vagy adatvédelmi megbízotti feladatkört betölteni szándékozó munkatársak, illetve mindenki, aki meg szeretne ismerkedni az adatvédelemmel kapcsolatos elméleti és gyakorlati tudnivalókkal.

 

A részvétel feltétele a haladó szintű felhasználói informatikai kompetencia, képesség a szervezet jogi, üzleti és informatikai folyamatainak átlátására, képesség a jogi szövegek megértésére.

Széplaki Andrea adatvédelmi tanácsadó

 

Szakterülete az adatvédelmi megfelelésre felkészítés, adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátása, de van tapasztalata compliance, integritás, visszaélés-bejelentési témakörben is.
25 éve foglalkozik adatvédelemmel; dolgozott állami intézményekben és az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál is.

 

A GDPR hatályba lépése óta sokféle területen működő kis- és közepes vállalkozásnak (pl. informatika, kereskedelem, egészségügy, építőipar, gépgyártás, gyermek- és felnőttképzés, coaching, búvároktatás, applikációfejlesztés, munkaerőközvetítés) segített az adatvédelem jobb megértésében, az adatvédelmi megfeleléshez szükséges működés kialakításában, a dokumentáció elkészítésében.

 

Több mint 10 éves gyakorlattal rendelkezik az adatvédelmi tudnivalókról szóló képzés, az adatvédelemmel foglalkozó munkatársak mentorálása, a GDPR és alkalmazási módszereinek érthető bemutatása terén.

 

A képzés során a következő elméleti ismereteket adjuk át:

 

 • Az adatvédelem mint jogterület kialakulása
 • Adatvédelmi jogforrások, adatvédelmi szempontból releváns jogszabályok
 • Az adatvédelem alapfogalmai (személyes adat, különleges adat, adatkezelés, adatfeldolgozás, adatkezelő, címzett, adatvédelmi incidens stb.)
 • A GDPR felépítése és alkalmazása, a GDPR követelményei (alapelvek, adatkezelési jogalapok,  nemzetközi adattovábbítás feltételei stb.)
 • Közös adatkezelés, adatfeldolgozási szerződés
 • A szervezet működése során felmerülő adatvédelmi feladatok
 • Adatvédelmi nyilvántartások
 • Az adatvédelmi tisztviselő és az adatvédelmi megbízott feladatköre
 • Az érintett jogai
 • Az adatvédelem felügyeletét ellátó hatóságok és nemzetközi fórumok
 • A közérdekű adatok nyilvánossága (információszabadság)

 

A képzés az adatvédelem jogterületével kapcsolatos fenti tudnivalókon túl kiterjed_

 • az érdekmérlegelési teszt készítésenek,
 • az adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzésének,
 • az adatvédelmi incidensek kezelésének,
 • az érintett jogai gyakorlásának,
 • a szervezeten belüli adatvédelmi ellenőrzés módszertanára is.

 

A képzés résztvevője az elméleti tudás megalapozása mellett adatvédelmi felügyeleti hatósági és bírósági döntéseken alapuló esettanulmányokon, csoportosan vagy egyénileg megoldható feladatokon és a gyakorlatból vett példákon keresztül sajátíthatja el azokat az ismereteket és készségeket, amelyek az adatvédelmi szemléletmódhoz, a szervezet működése során felmerülő vezetői adatvédelmi döntések meghozatalához, illetve az adatvédelmi tisztviselői vagy adatvédelmi megbízotti feladatok ellátásához szükségesek.

 

A képzés vizsgával zárul, amelynek sikeressége esetén a részvételről tanúsítványt állítunk ki.

Összefoglaló információk

150000 Forint
2×8 óra
2024. május 27-28.
személyes
igen

Készen állsz a tanulásra?

Jelentkezz még ma a képzésünkre, hogy lépést tarthass a munkaerőpiac kihívásaival!

További képzéseink

Kiberbűnözésről felhasználóknak

Munkahelyi konfliktusok kezelése (Debrecen)

Munkahelyi konfliktusok kezelése (Budapest)